Θέση :

Επιλέγουμε ηλιόλουστες  θέσεις καθώς εύνουν την γρήγορη ανάπτυξη και το άνοιγμα των ανθών. Άμα βρισκόμαστε σε περιοχή με βαρύ χειμώνα και την φυτεύουμε σε εξωτερικό κήπο, προτιμάμε θέσεις προστατευμένες από τον άνεμο.