Εχθροί & Ασθένειες

Κοκκοειδή

Τα κοκκοειδή είναι μικρά έντομα που τα βρίσκουμε σε πολλά είδη φυτών

Δάκος

Ο δάκος είναι ο χειρότερος εχθρός της ελιάς...

Περονόσπορος

Θεωρείται από τις πιο σημαντικές μυκητολογικές ασθένειες

Βρωμούσα

Η βρωμούσα, όταν καταλάβει ότι απειλείται βγάζει ένα υγρό που μυρίζει άσχημα.

Σαλιγκάρι

Προσβάλλουν σχεδόν όλα τα φυτά αλλά ιδιαίτερα τα λαχανικά.

Το σκαθάρι του φοίνικα

Θεωρείται ο μεγάλος εχθρός του φοίνικα.

Μελίγκρα

Η μελίγκρα ή αλλιώς αφίδα, προσβάλει πολλά είδη φυτών.