Θέση

Αναπτύσσεται εξίσου καλά σε ηλιόλουστες, ημισκιερές και σκιερές θέσεις.