Θέση

Θέλει φωτεινές θέσεις, για να αναπτυχθεί γρήγορα. Σε σκιερές θέσεις μεγαλώνει πιο αργά. Το απευθείας ηλιακό φως, μπορεί να της δημιουργήσει εγκαύματα,  ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Όπως όλα τα φυτά εσωτερικού χώρου, πρέπει να το κρατάμε μακριά από πηγές θερμότητας και κρύα ρεύματα αέρα.