Θέση:

Είναι φυτό που προτιμά τις προσήλιες θέσεις.