Θέση:

Κατάλληλες οι ηλιόλουστες και ημισκιερές θέσεις. Ιδανικά, καλό είναι να αποφεύγει την άμεση έκθεση στον ήλιο του μεσημεριού.