Θέση

Κυριότερο μέλημά μας θα πρέπει να είναι η προστασία του από τον άνεμο καθώς τα κλαδιά του σπάνε εύκολα, ιδίως όταν είναι φορτωμένα.