Θερμοκρασία

 

Είναι ένα φυτό ανθεκτικό στην ξηρασία και γενικότερα στις αντίξοες συνθήκες.  Μπορεί να αντέξει μέχρι και στους -15°C με -20°C.