Θερμοκρασία :

Είναι ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό φυτό στις περισσότερες κλιματικές συνθήκες και πρωτίστως στις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία. Σε περιοχές με παρατεταμένες περιόδους ψύχους ,φροντίζουμε την κατά το δυνατόν προστασία του φυτού από τον παγετό.