Θερμοκρασία

Προτιμά τους 18-25°C, όμως η θερμοκρασία δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 10°C.