Θερμοκρασία

Η θερμοκρασία για τη φύτευση και τη σωστή ανάπτυξη θα πρέπει να κυμαίνεται από 20-25οC.