Θερμοκρασία:

Είναι άριστα προσαρμοσμένο στις συνθήκες της χώρας μας και δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα με τις θερμοκρασίες που επικρατούν.