Θερμοκρασία

Είναι φυτό που χρειάζεται τόσο ψηλές, όσο και χαμηλές θερμοκρασίες, για να έχουμε πλούσια άνθηση.  Αντέχει λίγο πιο κάτω από τους 0οC, αλλά για να αναπτυχθεί χρειάζεται θερμό κλίμα.