Θερμοκρασία:

Είναι φυτό προσαρμοσμένο στην εύκρατη ζώνη και αντέχει σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.