Συνθήκες που ευνοούν την προσβολή

Ο πολλαπλασιασμός τους ευνοείται, όταν επικρατούν μεγάλα ποσοστά υγρασίας, ο αερισμός δεν είναι καλός και ο καιρός είναι ζεστός.