Συγκομιδή:

Η συγκομιδή γίνεται από το 2ο έτος καλλιέργειας, όταν το φυτό είναι σε πλήρης άνθηση. Μπορεί να γίνει με το χέρι ή με χορτοκοπτικά σε μεγάλες καλλιέργειες. Η συλλογή φύλλων γίνεται την Άνοιξη και η συλλογή των ανθών του κατά τους μήνες Ιούλιο έως και Αύγουστο.