Συγκομιδή

Η συγκομιδή δεν περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη περίοδο, αλλά επεκτείνεται για μήνες, ανάλογα με την περιοχή και το φυτό. Συγκομίζονται μόνο οι ώριμοι καρποί, αυτοί δηλαδή που έχουν αλλάξει σε χρώμα κίτρινο, βαθύ κόκκινο ή πορτοκαλί. Γίνεται με το χέρι και με την βοήθεια ενός μαχαιριού για την αποκοπή τους, καθώς με το τράβηγμα μπορεί να τραυματίσουμε το φυτό.