Στάδια

Η μέλισσα για να ενηλικιωθεί είτε σε εργάτρια, είτε σε βασίλισσα, είτε σε κηφήνα πρέπει πρώτα να περάσει από τρία στάδια, τα οποία είναι:

  • Ωό

  • Προνύμφη

  • Νύμφη ή πλαγγόνα