Πότισμα

Καλό θα ήταν να την ποτίζετε την άνοιξη και το φθινόπωρο 2-3 φορές την εβδομάδα, ενώ το καλοκαίρι καθημερινά.  Ένας ασφαλής τρόπος για να ελέγξετε τη συχνότητα του ποτίσματος, είναι όταν το χώμα γύρω από το φυτό έχει στεγνώσει. Προσοχή δεν πρέπει να βρέχετε τα φύλλα της.