Πότισμα

Πρέπει να κάνουμε συχνά ποτίσματα στις ντομάτες μας, χωρίς να υπερβάλουμε. Σε περίπτωση που παρατηρήσουμε σκισμένους καρπούς μετά την άνθηση, θα είναι από το υπερβολικό πότισμα.