Πότισμα

Η μελιτζάνα χρειάζεται συχνά ποτίσματα και μικρές ποσότητες νερού. Δεν πρέπει να το παρακάνετε, διότι μπορεί να έχουμε πτώση των ανθέων.