Πότισμα:

Δεν έχει μεγάλες ανάγκες σε νερό, ιδιαίτερα μετά την εγκατάσταση του στον χώρο. Ποτίζουμε σποραδικά αφού βεβαιωθούμε ότι το έδαφος του είναι ξηρό. Θα πρέπει να προσέχουμε το έδαφός του να στραγγίζει ικανοποιητικά. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ξηρασία.