Πότισμα:

Δεν χρειάζεται να ποτίζουμε πολύ συχνά, αρκεί ένα πότισμα όταν το έδαφος έχει στεγνώσει.