Πολλαπλασιασμός

Πολλαπλασιάζεται εύκολα  με μοσχεύματα, αλλά και με σπόρο σπανιότερα.