Πολλαπλασιασμός:

Με μοσχεύματα από φετινούς ή περσινούς βλαστούς.