Πολλαπλασιασμός

Για τον πολλαπλασιασμό της μανόλιας, χρησιμοποιούμε σπόρους, εναέριες καταβολάδες και μοσχεύματα.