Ποικιλίες:

Στο γένος Ζωίσια ανήκουν διάφορα είδη γρασιδιών και συχνά ο όρος ζωίσια χρησιμοποιείται για να τα χαρακτηρίσει όλα.  Τα κυριότερα είδη είναι η Zoysia tenuifolia  που χρησιμοποιείται και με τους δυο τρόπους και είναι ανθεκτική σε ξηρασία, η  Zoysia japonica με χρήση κυρίως για εδαφοκάλυψη και αυξημένες ανάγκες σε υγρασία, η  Zoysia matrella με διπλή χρήση, ανθεκτικότητα στην ζέστη  και η Zoysia macrantha με χρήση κυρίως ως καλλωπιστικό και προτίμηση σε αμμώδη εδάφη και έντονη ηλιοφάνεια. Από ποικιλίες ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η Zoysia Empire με απαλό σκούρο πράσινο χρώμα και η  Zoysia Emerald με έντονη σμαραγδένια απόχρωση. Και οι δυο ποικιλίες χρησιμοποιούνται για εδαφοκάλυψη. Στην ελληνική αγορά συναντάμε κυρίως την Zoysia tenuifolia.