Περιγραφή

Είναι ετήσιο φυτό, που φτάνει και πολλές φορές ξεπερνά τα 3 μ. ύψος. Υπάρχουν όμως και ποικιλίες που δεν ξεπερνούν τα 50 εκ.