Περιγραφή:

Η μπάμια είναι ετήσιο, ημιξυλώδες φυτό μεγάλης ανάπτυξης, καλλιεργούμενο για τους καρπούς του. Ο βλαστός του είναι ποώδης αρχικά και στην συνέχεια ξυλοκοπείται εν μέρει. Έχει πολλούς πλάγιους βλαστούς, οι οποίοι έχουν κατά κανόνα τρίχες και τραχεία επιφάνεια. Ανάλογα με την ποικιλία φτάνει σε ύψος τα 1 – 2 μέτρα και το χρώμα των βλαστών είναι συνήθως πράσινο και σε σπάνιες περιπτώσεις κόκκινο. Τα φύλλα της μπάμιας είναι μεγάλα, παλαμοειδή  με εγκολπώσεις και περιφερειακή οδόντωση. Καλύπτονται με σκληρές τρίχες. Το ριζικό σύστημα είναι πλούσιο και πασσαλώδες, και φτάνει σε μεγάλο βάθος. Τα άνθη της είναι μεγάλα, με κίτρινα πέταλα που έχουν ένα πορφυρό μέρος στην βάση.