Τρόπος λειτουργίας και τα μέρη που αποτελούνται οι ανεμογεννήτριες

Έχουν ένα περιστρεφόμενο τμήμα που αποτελείτε από:

-  έναν άξονα στην μία άκρη και πάνω του είναι τα πτερύγια

-  ένα σύστημα από γρανάζια

-  μια ηλεκτρογεννήτρια που συνδέετε με τον άξονα

Οι ανεμογεννήτριες λειτουργούν με τον αντίθετο τρόπο, από τους ανεμιστήρες. Έτσι με την βοήθεια του ανέμου περιστρέφονται τα πτερύγια, με αυτό τον τρόπο μετατρέπουν την αιολική ενέργεια σε κινητική, μέσω του περιστρεφόμενου άξονα. Το σύστημα από τα γρανάζια, προσφέρει αύξηση της ταχύτητας περιστροφής. Πάνω στον άξονα είναι συνδεδεμένη η ηλεκτρογεννήτρια, η οποία κάνει την μετατροπή της κινητικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Ανάλογα με τον τύπο εξαρτάται το kw πόσα θα παράγει.