Συμπτώματα και ζημιές που προκαλεί

Είναι δύσκολο να καταλάβετε στην αρχή την προσβολή από το σκαθάρι του φοίνικα, διότι εισέρχεται από τη σταφάνη, δηλαδή την κορυφή,  στο εσωτερικό των φοινικοειδών και τα θηλυκά ωοτοκούν. Έτσι οι προνύμφες προκαλούν τα έξης συμπτώματα και τις εξής ζημιές:

  • Τρύπες πάνω στα φύλλα του φοίνικα.
  • Μικρές τρύπες στη βάση των κλαδιών.
  • Τα κλαδιά του φοίνικα γέρνουν προς τα κάτω και αργότερα αποκόπτονται από το φοίνικα (σε μεγάλη προσβολή).

Αυτή η προσβολή φτάνει στην ολοκληρωτική καταστροφή  και θανάτωση του φυτού.