Πολλαπλασιασμός

Γίνεται με σπόρο την άνοιξη. Τα νέα φυτά θα φυτρώσουν μετά από ένα μήνα περίπου. Άνθη θα κάνουν μετά από 4-5 χρόνια.