Θερμοκρασία

Ευδοκιμεί σε θερμοκρασία 18 οC , αντέχει όμως και στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, αρκεί να έχει ικανοποιητικό ποσοστό υγρασίας.