Πολλαπλασιασμός

Πολλαπλασιάζεται με σπόρο και με μοσχεύματα.