Λίπανση

Ο βασιλικός χρειάζεται άζωτο για να αναπτυχθεί, προσθέστε την άνοιξη στο χώμα, ένα υδατοδιαλυτό λίπασμα, που περιέχει μεγάλη ποσότητα αζώτου.