Κλάδεμα

Υπάρχουν πολλοί τρόποι και πολλές θεωρίες για το κλάδεμα. Ο ασφαλέστερος τρόπος είναι να κλαδεύουμε τους μίσχους μόνο όταν ξυλοποιηθούν.