Θέση

Χρειάζεται θέση φωτεινή, χωρίς όμως οι ακτίνες του ήλιου να πέφτουν απ ευθείας στα φύλλα του. Αν το έχουμε μέσα στο σπίτι, φροντίζουμε να μην το μετακινούμε συνεχώς. Δεν το έχουμε κοντά σε πηγές θερμότητας ζεστού ή κρύου αέρα.