Θερμοκρασία

Ιδανική θερμοκρασία είναι μεταξύ 20-35°C. Κάτω από τους 10°C σταματάει η ανάπτυξη. Κάτω από τους 5°C αρχίζουν τα προβλήματα με το ψύχος, ενώ κάτω από 0°C το φυτό καταστρέφεται.