Πολλαπλασιασμός με εμβολιασμό

Πολλαπλασιασμός με εμβολιασμό

Τι είναι ο εμβολιασμός;

Ο εμβολιασμός είναι τρόπος πολλαπλασιασμού, κατά τον οποίο ενώνονται δύο φυτά και αναπτύσσονται σαν ένα. Το ένα φυτό ονομάζεται εμβόλιο και το άλλο υποκείμενο.

Τι είναι εμβόλιο;

Είναι το κομμάτι του φυτού από το οποίο θα προκύψει το νέο φυτό. Το ενώνουμε στον κορμό ή σε κάποιο κλαδί ενός άλλου φυτού (υποκείμενο).

Τι είναι υποκείμενο;

Είναι το φυτό πάνω στο οποίο ενσωματώνεται το εμβόλιο. Το υποκείμενο δίνει τη ρίζα και ένα μέρος του κορμού του νέου φυτού. Το εμβόλιο συνεχίζει και δίνει τον υπόλοιπο κορμό και την κόμη του φυτού.

Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι τρόποι εμβολιασμού;

Οι δυο συνηθέστεροι τρόποι πολλαπλασιασμού είναι ο ενοφθαλμισμός και ο εγκεντρισμός.

Ενοφθαλμισμός

1. Διαλέγουμε κάποιο κλαδί απαλλαγμένο από εχθρούς και ασθένειες από το οποίο θα πάρουμε το εμβόλιο.

2. Αφαιρούμε τα φύλλα.

3. Από το κλαδί που κόψαμε παίρνουμε ένα τμήμα του φλοιού, που πάνω του έχει έναν οφθαλμό (μάτι). Αυτό το τμήμα είναι το εμβόλιο. Η διαδικασία γίνεται με σουγιά ή με ένα εμβολιαστήρι.

4. Στο υποκείμενο φυτό που θα ενσωματώσουμε το εμβόλιο, χαράσσουμε το φλοιό του σε σχήμα ταφ.

5. Έπειτα ανασηκώνουμε το φλοιό και σφηνώνουμε μέσα το εμβόλιο με το μάτι να έχει προσανατολισμό προς τα πάνω.

6. Το δένουμε καλά με σχοινί. Μπορούμε επίσης να το καλύψουμε με ειδική κρέμα, για να μη φεύγει η υγρασία και να μην εισχωρούν μικροοργανισμοί.

 

Εγκεντρισμός

1. Διαλέγουμε κάποιο κλαδί απαλλαγμένο από εχθρούς και ασθένειες από το οποίο θα πάρουμε το εμβόλιο.

2. Το εμβόλιο είναι ένα κλαδί ίδιας διαμέτρου με το υποκείμενο που πάνω του έχει 2-3 μάτια.

3. Στην κάτω πλευρά το εμβολίου δημιουργούμε μια σφήνα με ένα σουγιά.

4. Στο υποκείμενο δημιουργούμε μια σχισμή στην οποία θα σφηνώσει το εμβόλιο.

5. Σφηνώνουμε το εμβόλιο στο υποκείμενο και το δένουμε με ένα σχοινί, για να μην κουνιέται.

Tip-άκος

1. Για να πετύχει ο εμβολιασμός πρέπει να υπάρχει βοτανική συγγένεια μεταξύ εμβολίου και υποκειμένου.

2. Πρέπει η διαδικασία να γίνεται σε θερμοκρασία 13-31°C με μεγάλη ατμοσφαιρική υγρασία.

3. Το κάμβιο είναι μια ζώνη κυττάρων κάτω από το φλοιό. Εσωτερικά παράγει ξύλο και εξωτερικά φλοιό. Για να πετύχει ο εμβολιασμός το κάμβιο (cambium) του υποκειμένου και του εμβολίου πρέπει να συμπέσουν και να ενωθούν   www.tolhealth.com (φωτογραφία)

Τι είναι ο εμβολιασμός;

Ο εμβολιασμός είναι τρόπος πολλαπλασιασμού, κατά τον οποίο ενώνονται δύο φυτά και αναπτύσσονται σαν ένα. Το ένα φυτό ονομάζεται εμβόλιο και το άλλο υποκείμενο.

Τι είναι εμβόλιο;

Είναι το κομμάτι του φυτού από το οποίο θα προκύψει το νέο φυτό. Το ενώνουμε στον κορμό ή σε κάποιο κλαδί ενός άλλου φυτού (υποκείμενο).

Τι είναι υποκείμενο;

Είναι το φυτό πάνω στο οποίο ενσωματώνεται το εμβόλιο. Το υποκείμενο δίνει τη ρίζα και ένα μέρος του κορμού του νέου φυτού. Το εμβόλιο συνεχίζει και δίνει τον υπόλοιπο κορμό και την κόμη του φυτού.

Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι τρόποι εμβολιασμού;

Οι δυο συνηθέστεροι τρόποι πολλαπλασιασμού είναι ο ενοφθαλμισμός και ο εγκεντρισμός.

Ενοφθαλμισμός

1. Διαλέγουμε κάποιο κλαδί απαλλαγμένο από εχθρούς και ασθένειες από το οποίο θα πάρουμε το εμβόλιο.

2. Αφαιρούμε τα φύλλα.

3. Από το κλαδί που κόψαμε παίρνουμε ένα τμήμα του φλοιού, που πάνω του έχει έναν οφθαλμό (μάτι). Αυτό το τμήμα είναι το εμβόλιο. Η διαδικασία γίνεται με σουγιά ή με ένα εμβολιαστήρι.

4. Στο υποκείμενο φυτό που θα ενσωματώσουμε το εμβόλιο, χαράσσουμε το φλοιό του σε σχήμα ταφ.

5. Έπειτα ανασηκώνουμε το φλοιό και σφηνώνουμε μέσα το εμβόλιο με το μάτι να έχει προσανατολισμό προς τα πάνω.

6. Το δένουμε καλά με σχοινί. Μπορούμε επίσης να το καλύψουμε με ειδική κρέμα, για να μη φεύγει η υγρασία και να μην εισχωρούν μικροοργανισμοί.

 

Εγκεντρισμός

1. Διαλέγουμε κάποιο κλαδί απαλλαγμένο από εχθρούς και ασθένειες από το οποίο θα πάρουμε το εμβόλιο.

2. Το εμβόλιο είναι ένα κλαδί ίδιας διαμέτρου με το υποκείμενο που πάνω του έχει 2-3 μάτια.

3. Στην κάτω πλευρά το εμβολίου δημιουργούμε μια σφήνα με ένα σουγιά.

4. Στο υποκείμενο δημιουργούμε μια σχισμή στην οποία θα σφηνώσει το εμβόλιο.

5. Σφηνώνουμε το εμβόλιο στο υποκείμενο και το δένουμε με ένα σχοινί, για να μην κουνιέται.

Tip-άκος

1. Για να πετύχει ο εμβολιασμός πρέπει να υπάρχει βοτανική συγγένεια μεταξύ εμβολίου και υποκειμένου.

2. Πρέπει η διαδικασία να γίνεται σε θερμοκρασία 13-31°C με μεγάλη ατμοσφαιρική υγρασία.

3. Το κάμβιο είναι μια ζώνη κυττάρων κάτω από το φλοιό. Εσωτερικά παράγει ξύλο και εξωτερικά φλοιό. Για να πετύχει ο εμβολιασμός το κάμβιο (cambium) του υποκειμένου και του εμβολίου πρέπει να συμπέσουν και να ενωθούν   www.tolhealth.com (φωτογραφία)Δείτε περισσότερα

Ίλεξ

Το σύμβολο της ευτυχίας και της καλοτυχίας!

Αγίοκλημα

Μυρωδιά Καλοκαιριού!