Μικτός χορός

Δίνει πληροφορίες για την απόσταση, κατεύθυνση και ποιότητα της τροφής σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 100 μέτρα από το μελίσσι. Δεν είναι όμως ακριβείς, γιατί επικεντρώνονται στο να ενημερώσουν πόση ενέργεια θα καταναλώσουν για να φτάσουν εκεί. Η εργάτρια που βρήκε την τροφή, πρώτα πρέπει να τραβήξει την προσοχή των άλλων εργατριών, για αυτό ανεβαίνει στις πλάτες τους και αρχίζει να δονείται. Στη συνέχεια ξεκινά τον χορό, δηλαδή κάνει μία ευθύγραμμη διαδρομή κουνώντας την κοιλιά της και επιστρέφει στην αρχική της θέση πραγματοποιώντας έτσι ένα ημικύκλιο. Έπειτα ξανακάνει την ευθύγραμμη διαδρομή αλλά γυρνάει στην αρχική της θέση κάνοντας ένα ημικύκλιο από την αντίθετη κατεύθυνση.

 

  • Η απόσταση υποδηλώνεται με τον αριθμό των ευθύγραμμων διαδρομών.

  • Η κατεύθυνση προσδιορίζεται αν ο χορός γίνεται σε οριζόντια επιφάνεια. Στην περίπτωση αυτή η κατεύθυνση της ευθύγραμμης διαδρομής εξαρτάται από την κατεύθυνση της τροφής και του ήλιου.

  • Η ποιότητα της τροφής φαίνεται από τον συνολικό αριθμό των κύκλων και από την ένταση των δονήσεων. Άρα όσο περισσότεροι οι κύκλοι και πιο έντονες οι δονήσεις τόσο πιο καλή είναι η τροφή.