Λίπανση

Χρησιμοποιούμε πλήρες λίπασμα 2 φορές τον χρόνο , μία στην αρχή της Άνοιξης και μία στο τέλος του καλοκαιριού.