Λίπανση

 

Δεν χρειάζεται λίπανση, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.