Λίπανση

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε λίπανση, ενσωματώστε χωνεμένη κοπριά πριν τοποθετήσετε την καλλιέργεια σας ή ένα πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα.