Λίπανση

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε λίπανση. Προσθέστε την άνοιξη ένα πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα.