Λίπανση

Άνοιξη και φθινόπωρο, το λιπαίνουμε με ένα πλήρες  και ισορροπημένο λίπασμα.