Λίπανση:

Δεν χρειάζεται λίπανση καθώς αναπτύσσεται άρτια ακόμα και σε φτωχά, αμμώδη εδάφη.