Λίπανση

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτοιμο λίπασμα για εσπεριδοειδή κατά τις περιόδους που παρατηρούμε έντονη βλαστική ανάπτυξη.