Κλάδεμα

Τη ρίγανη, την κλαδεύετε χαμηλά μετά την άνθηση, για να συντηρήσετε το σχήμα της.