Κλάδεμα

Το έλατο δεν χρειάζεται κλάδεμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε μόνο  τους ξερούς κλαδίσκους.

Προσοχή! Το έλατο έχει μια και μοναδική κορυφή, σε περίπτωση που κοπεί δεν βγάζει άλλη και καταστρέφεται ολοσχερώς.