Κλάδεμα

Κλαδεύετε την πικροδάφνη μετά την άνθισή της, για να της δώσετε σχήμα και κατεύθυνση. Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά της και τα μαραμένα λουλούδια της.

Προσοχή! Αν δεν την κλαδέψετε μπορεί να λυγίσουν και να πλαγιάσουν τα κλαδιά της από το βάρος.